Základná škola Vajanského
                   
Modra                     

školský                 rok 2007/2008

 domov


Vedenie školy

Mgr. Peter Treský  
riaditeľ                 


Mgr. Mária Malacká
 
Mgr. Dušan Mareček
zástupcovia  

 

Zamestnanci

 

 

Triedni učitelia

I.stupeň
1.A  Mgr. Iveta Hornáčková
1.B  Mgr. Mária Šíma-Juríčková 
2.A  Mgr. Tatiana Uhrová 
3.A  Mgr. Táňa Michálková   
3.B 
Mgr. Mária Lišková 
4.A   Mgr. Jarmila Pelikánová

 
4.B  
PaedDr. Stanislava Benkovská

 II.stupeň
5.A  PhDr. Lýdia Fuňová 
5.B  Mgr. Mária Tremková
6.A 
Mgr. Jana Nándoryová
7.A 
Ing. Anna Takáčová
7.B  Mgr. Helena Janogová
8.A  Mgr. Božena Soldánová
8.B 
Mgr. Ľudmila Kuchtová
9.A  Mgr. Anna Marnuseková
9.B  Mgr. Alexander Held

        

 


  

Netriedni učitelia  

Školský klub

Mgr.Ľubomíra Hesková
Mgr. Denisa Čopová
Mgr. Eva Šaradínová 
Mgr. Gabriela Erneková


 

   vedúca školského klubu:        Viera Zochová
                                                      Gabriela Čepcová
                                                      Eva Piscová
                                                      Oľga Hrdlovičová

Administratíva-ekonómka:    Lýdia Sndtnerová  
   
Mzdy a personalistika:            Jarmila Sagmeistrová

Školský psychológ:                  Mgr. Ivana Juráčková
Upratovačky:                           Milada Falatová
  
                                                     Anna Kunáková
                                                     Mária Kintlerová 
                                                     Renáta Matovičová
                                                     Denisa Sasková

Školník:                                    Ludek Krejčik   

     
 

   Webmaster